User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Pleteni pulover sa prugastim delovima

veličina 44 i 48

Pleteni pulover sa prugama i prugastim delovima sigurno će Vam doneti zadovoljstvo kako u platenju tako i u nošenju ovog rada.

Plete se jednostavno i nije potrebno neko posebno umeće. U nastavku je dato kompletno upustvo kako se plate pulover, kao i spisak potrebnog materijala i pribora za pletenje.

Ućivajte u pletenju i pletite sa nama i ove zime!

Pleteni pulover sa prugastim delovima

Materijal: ovaj model je podesan za pletenje na aparatu. Brojevi u zagradama se odnose na veličinu 48. Ukoliko je dat samo jedan broj onda se on odnosi na obe veličine. Materijal: uzeti otprilike 300 (350) g mrke i 150 g bež, 50 g sirovo-bele vunice srednje debljine, igle za pletenje i komplet igala broj 3.

Rebra: 1 petlja pravo, 1 petlio obrnuto, naizmenično. Ravno i obrnuto: polazni red obrnute petlje; povrotni red prave petlje. Redosled pruga: 2 reda bež, 6 redova mrka, 2 reda bež, 4 reda bela, 2 reda bež, 4 reda mrko, 4 reda bež, 2 reda mrka, 4 reda bež, 2 reda mrka, 6 redova bež, po 4 reda mrka i bež, * po 2 reda bela, bež- bela, bež, bela i bež, 4 reda mrka, 2 reda bež, 4 reda bela, 2 reda bež, 4 reda mrka, 4 reda bež, 2 reda mrka, 6 redova bež, 2 reda mrka i 2 reda bež. Od * stalno ponavljati 44 reda. Proba rada: 27 petlji i 40 redova = 10 x 10 cm Primedbe uz kroj: Krojni deo A = srednji ledjni deo, krojni deo B = prednji srednji deo; krojni deo C = levi bočni ledjni deo i polovina rukava; krojni deo D = levi bočni prednji deo i polovina rukava.

Srednji ledjni deo: plesti mrkom vunicom sa 57 (61) petlji ravno i obrnuto. Posle 56 cm = 224 r. (58 cm = 232 r.) od početka završiti za vratni izrez 35 (39) srednjih petlji i obe strane odvojeno. Za okruglinu izreza završiti sa unutrašnje ivice u svakom 2. redu 1 put 3 petlje, 1 put 2 petlje. Kada vratni izrez dostigne visinu od 2 cm = 8 redova završiti 6 preostalih petlji za ramena. Prednji srednji deo plesti na isti način, ali sa dubljim vratnim izrezom. Posle 45 cm = 180 r. (47 cm = 188 r.) od početka završiti 11 (15) srednjih petlji i obe strane odvojeno. Za okruglinu izreza završiti sa unutrašnje ivice u svakom 2. redu 3 puta 2 petlje, 5 puta 1 petlju. U svakom 4. redu završiti 3 puta 1 petlju. U svakom 6. redu završiti 3 puta 1 petlju. Nastaviti iznad toga ravno i pravo i posle 16 cm = 64 r. visine izreza oko ruku završiti šest preostalih petlji za ramena odjednom.

Levi bočni ledjni deo: plesti sa 159 (162j p. početak bež vunicom ravno i obrnuto u poprečnom smeru i redosledom pruga. Strelica odaje pravac pletenja. Za ramenu kosinu oduzimati na desnoj ivici 4 puta u svakom 10. r., 4 puta u svakom 8. r. (8 puia u svakom 10. r.) 1 petlju. Već posle 15 cm = 60 r. (17 cm = 68 r.) od početka završiti na levoj ivici za kasniji bočni šav 1 put 87 petlji. Zatim nastaviti za kimono oblik na istoj ivici i u svakom 2. redu 3 puta 3 petlje, 2 puta 2 petlje. Posle 18 cm = 70 r. (20 cm = 80 r.) od početka uzeti preostalih 51 (54) petlji na pomoćnu iglu.

Levi bočni prednji deo: početi sa 164 (170) petlji bež vunicom ravno i obrnuto redosledom pruga. Oduzimanje za ramenu kosinu izvesti na levoj ivici kao na bočnom ledjnom delu. Posle 15 cm = 60 r. (17 cm = 68 r.), od početka završiti za kasniji bočni šav 1 put 92 (95) petlje i izvesti na istoj ivici oduzimanja za kimono oblik kao na bočnom ledjnom delu = 51 (54) petlja. Sada za levi rukav plesti od sledećeg polaznog reda iznad po 51 (54) petlji sa bočnog prednjeg i ledjnog dela povezano. Ramena kosina, sa oba dela treba da se sastaje u sredini 102 (108) petlje. Za proširenje rukava dodavati sa obe strane 5 puta u svakom 20. r. 1 petlju = 112 (118) petlji. Posle 28 cm = 112 r. od završavanja oba dela plesti mrkom vunicom posle 2 cm = 8 r. rebara i završiti petlje kao što se pojavljuju.

Desni bočni ledjni i prednji deo kao i desni rukav raditi na isti način (u suprotnim smerovima). Izrada: prepeglati izradjene delove pod parnom peglom. Ušiti bočne šavove prema ucrtanim znacima na kroju. Ušiti srednje delove tek kad su ušiveni rameni šavovi. Prihvatiti duž donje ivice ledjnog i prednjeg dela mrkom vunicom 149 (163) petlji. Plesti 4 cm = 16 redova rebara i završiti petlje kao što nailaze. Ušiti šavove rukava sa strane i pri tome zadržati prednji deo koji je duži za 2 (3) cm ispod kimono-oblika. Iz vratnog izreza prihvatiti mrkom vunicom i kompletom igala 160 (168) petlji. Podeliti petlje na 4 igle u krug i plesti rebra. Posle 3 cm = 12 krugova završiti petlje kao što nailaze.

Pleteni pulover sa prugastim delovima - kroj