Pletena Ženska jakna

Pletenje – Jakna veličine 36 i 40

 

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 40. Ako je dat samo jedan podatak odnosi se na obe veličine.

Materijal: Oko 650 (700) g prediva marinskoplave boje, oko 100 g belog i oko 50 g crvenog (Sirovinski sastav: 100% makopamuk; dužina niti: 110 m/ 50 g), igle za pletenje br. 2 1/2 i 3, 9 dugmadi od po 18 mm u prečniku.

Bod ruba: 1 p. pravo i ukršteno, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Pravi žersej bod: Polazni red prave petlje, povratni obrnute.

Obrnuti žersej boda: Polazni red obrnute petlje, povratni prave.

Caknasta šara: Plesti prema uzorku za brojanje pravim žersej bodom. Ucrtani su polazni i povratni redovi. Jedna kockica odnosi se na 1 petlju i 1 red. Jedna prazna kockica odnosi se na 1 p. pravog žersej boda marinskoplave boje, a tačka se odnosi na 1 p. pravog žersej boda bele boje. Kod promena boja neupotrebljene niti stalno voditi sa poledjine rada. Za širinu stalno ponavljati deo šare izmedju ivičnih petlji, odnosno izmedju strelica. Za visinu rada stalno ponavljati 6 ucrtanih redova.

Pletenica iznad 12 p.: U 3. r. 8 prvih petlji ukrstiti pravo: 4 p. položiti na 1 pomoćnu iglu Iza rada, zatim 4 p. pravo, 4 p. sa pomoćne igle pravo, a 4 sledeće p. pravo. U 9. r. plesti 4 p. pravo, sledećih 8 p. ukrstiti obrnuto ovako: 4 p. položlti na 1 pomoćnu iglu ispred rada,

4 sledeće p. plesti pravo, zatim 4 p. sa pomoćne igle pravo. Posle 14. r. stalno ponavljati 3. - 14. red.

Proba rada: 27 p. i 32 r. = 10 x 10 cm caknaste šare; 30 p. i 32 r. = 10 x 10 cm pletenice plesti naizmenično obrnutim žersej bodom; obe probe plesti iglama br. 3.

Ledja: Početi sa 134 (142) p. marinskoplavim predivom iglama br. 2 1/2 i za ranflu plesti 4 cm = 15 r. bodom ruba dodajući pri tome u poslednjem redu ravnomerno 20 p. ukršteno iz poprečne niti = 154 (162) petlje. Nastaviti iglama br. 3 pravim žersej bodom. Posle 2 r. marinskoplavim predivom plesti ovako: * 6 r. crvenim predivom, 18 r. caknaste šare; od * 2 puta ponoviti i 6 r. crvenim. Nastaviti sa 1 povratnim redom obrnutih petlji marinskoplave boje dodajući ravnomerno 14 (18) p. ukršteno iz poprečne niti = 168 (180) petlji. Nastaviti sledećim rasporedom: Ivična p., 5 (3) p. obrnutim žersej bodom, * 12 p. pletenice, 4 p. obrnutim žersej bodom; od * ponoviti 8 (9) puta, 12 p. pletenice, 5 (3) p. obrnutog žersej boda, ivična petlja. Posle daljih 12,5 cm = 40 r. za izreze oko ruku sa obe strane završiti 4 p., zatim u svakom 2. r. završiti jedanput 3 p. i jedanput 2 p. = 150 (162) petlji. Na 21 cm = 66 r. izreza oko ruke za okruglinu izreza završiti 24 p. iz sredine i obe strane odvojeno. Za dalju okruglinu sa unutrašnje ivice u svakom 2. r. završiti još jedanput 8 p., 4 puta po 4 p. i 3 puta po 2 petlje. Na 6 cm = 20 r. izreza oko vrata završiti 33 (39) preostale ramene petlje odjednom. Drugu stranu završiti na isti način i u suprotnom smeru.

Levi prednji deo: Početi sa 62 (70) p. marinskoplavim predivom iglama br. 2 1/2 i za ranflu plesti 4 cm = 15 r. bodom ruba dodajući u poslednjem redu ravnomerno 12 p. ukršteno iz poprečne niti = 74 (82) petlje. Nastaviti iglama br. 3 istim rasporedom kao na ledjima. Iza poslednjeg crvenog pravog žersej reda plesti 1 povratni red obrnutih petlji marinskoplavim predivom i pri tome ravnomerno dodati 6 (4) p. ukršteno iz poprečne niti = 80 (86) petlji. Nastaviti sledećim rasporedom: Ivična p., 1 (4) p. obrnutog žersej boda, 12 p. pletenice, 4 p. obrnutog žersej boda; od * 3 puta ponoviti, 12 p. pletenice, 1 (4) p. obrnutog žersej boda, ivična petlja. Posle još 12,5 cm = 40 r. na desnoj ivici izvesti izrez oko ruke kao na ledjima = 71 (77) petija. Na 19 cm = 60 r. izreza oko ruke za izrez oko vrata na levoj ivici završiti 15 p., zatim još u svakom 2. r. jedanput 5 p., jedanput 4 p., 3 puta po 3 p., jedanput 2 p. i 3 puta po 1 petlju. Ramene petlje završiti na istoj visini kao na ledjima.

Desni prednji deo: Plesti na isti način kao levi, ali u suprotnom smeru.

Rukav: Početi sa 56 p. marinskoplavim predivom iglama br. 2 1/2 i za lajsnicu plesti 6 cm = 23 r. bodom ruba dodajući u poslednjem redu ravnomerno 24 p. ukršteno iz poprečne niti = 90 petlji. Nastaviti iglama br. 3 sledećim rasporedom: Ivična p., 1 p. obrnutog žersej boda, * 12 p. pletenice, 4 p. obrnutog žersej boda, a od * 3 puta ponoviti, 12 p. pletenice, 1 p. obrnutog žersej boda, ivična petlja. Za kosine dodati sa obe strane u svakom 2. r. 8 puta po 1 p. i u svakom 4. r. 20 puta po 1 p. = 136 petlji. Dodavanja dopuniti prema šari sa obe strane. Posle 31,5 cm = 100 r. od lajsnice za kugle rukava završavati sa obe strane 3 p., zatim u svakom 2. r. 3 puta po 2 p., 10 puta po 1 p., 9 puta po 2 p., jedanput 3 p. i jedanput 10 petlji..Preostalih 36 p. završiti u sledećem redu odjednom.

Završna obrada: Delove malo razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. lz ivice izreza oko vrata iglama br. 2 1/2 i marinskoplavim predivom podići 110 p. i za našivak plesti rebraste redove. Na 4 cm našivka petlje završiti kako nailaze. lz ivice prednjeg dela, uključujući našivak izreza, iglama br. 2 1/2 i marinskoplavim predivom podiči po 180 p. i plesti bodom ruba. Na 2 cm našivka, odnosno na desnom našivku uplesti ravnomerno 9 rupica (gornju i donju na po 2 cm od ivice). U tu svrhu završiti po 2 p. i u sledećem redu ponovo doplesti 2 petlje. Na po 4 cm našivka petlje završiti kako nailaze. Prišiti dugmad. Rukave umetnuti i ušiti.