PORUBI

To je grupa bodova od presudnog značaja po krojački zanat, iako postoje pokušaji da se potcene tanane razlike između njihovih vrsta, koje su izmišljene u cilju prilagođavanja posebnim osobinama raznih tkanina.

 

Kosi rubni bod

Kosi rubni bodPrimenjuje se kako na lakim tkaninama kod šivenja haljina, tako i kod šivenja rublja i zahteva prethodnu pripremu. Najpre se tkanina, u potrebnoj širini, presavije na naličje, pa iznad tog poruba krenemo još pola santimetra prema unutrašnjoj strani i na tom mestu radimo kosi rubni bod. Počinje se zdesna nalevo, zabadajući iglu koso i zahvatajući zajedno jednu nit osnove i jednu nit posuvraćene tkanine.

Labavi unakrsni bod

Labavi unakrsni bodMnogo se koristi u krojačkom zanatu, naročito za opšivanje delova odeće od debelih vunenih tkanina, koji će posle biti postavljeni. Počinje se sleva i naizmenično se radi jedan bod kojim se zahvata samo tkanina ruba i drugi bod kojim se zahvata samo tkanina na koju će porub biti ušiven. Ako je sve urađeno kako valja, labavi unakrsni bod s lica se uopšte ne primećuje.

 

Skriveni bod

Skriveni bodVeoma je rasprostranjen u krojačkom zanatu i služi za izradu rubova na svim vrstama odeće i tkanina. Može da se radi na ivici tkanine, presavijene u potrebnoj širini, ili na ivici opšivenoj kosim bodom. U oba slučaja, radi se zdesna nalevo, ubadajući iglu koso i zahvatajući zajedno jednu nit osnovne i jednu nit podavijene tkanine. Položaj dvaju delova tkanine koje treba sjediniti, ipak se menja, od kojih se jedan deo savija prema spolja tako da ga igla zahvata posle onog drugog dela.

 

Okrugli rubni bodOkrugli rubni bod

Njime se opšiva rublje (i maramice), a koristi se i u krojačkom zanatu, naročito kad je u pitanju laka tkanina kao svila i šifon. Radi se zdesna nalevo uobičajenim kosim bodovima kojim se zajedno zahvataju osnovna tkanina i tkanina na porubu. da bi se sačuvala lakoća boda i lepa zaokruženost i oblina koje su njegove glavne osobine, nepotrebne su prethodne pripreme, što znači da ne sme biti pre izrade ufircan niti zakačen čiodama. Podvija se iglom tokom rada, pomažući se pri tom levom rukom. Rub ne sme biti širi od 1/2 cm.